Monday, January 31, 2011

Latihan Cuti Sekolah : 2 Annur


LATIHAN CUTI SEKOLAH
BAB 2 : KEADAAN DI PERAK, SELANGOR, NEGERI SEMBILAN DAN PAHANG MEMBERI PELUANG CAMPUR TANGAN BRITISH:

Jawab semua soalan berikut:

Bahagian A : Soalan Struktur

1.   Nyatakan dua  kawasan dalam Daerah Larut yang kaya dengan bijih timah.
      a. ………………………………………..
      b. …………………………………………

2.   Bagaimanakah Perang Larut ditamatkan?
      ……………………………………………………………………………........................
      …………………………………………………………………………..........................

3.   Senaraikan dua peristiwa yang mengukuhkan alas an British untuk campurtangan secara rasmi di Selangor.
      a. ………………………………………………………………………............................
      b. ………………………………………………………………………............................

4.   Mengapakah kerabat diraja Selangor enggan mengiktiraf peranan Tengku Kudin bagi menamatkan perang Klang?
      ……………………………………………………………………………...........................

5.   Apakah kesan kejayaan British menguasai Sungai Ujong di Negeri Sembilan?
      …………………………………………………………………………...........................…
      ………………………………………………………………………….............................

6.   Senaraikan dua  tindakan Sultan Ahmad dalam usaha baginda untuk mempertahankan kedaulatan Pahang.
      a.   …………………………………………………………………….............................
      b.   …………………………………………………………………….............................

Bahagian B : Soalan Objektif

1.   Apakah punca tercetusnya kekacauan di Perak sebelum tahun 1874?
      I     Perebutan takhta
      II    Pergaduhan kongsi gelap
      III   Perebutan pelabuhan eksport bijih timah
      IV   Penentangan terhadap penjajahan British

Tahun
Peristiwa
1871-1873
Perang saudara di Perak

2.   Apakah kesan daripada peristiwa di atas?
      I     Penguasaan kawasan lading kopi
      II    Penglibatan pihak Inggeris
      III   Perlombongan bijih timah terjejas
      IV   Penguasaan kawasan perlombongan oleh British
      A    I, II dan III         C    I, III dan IV
      B    I, II dan IV         D    II, III dan Iv

3.   Kekacauan di Perak sebelum 1874 telah membawa kepada campur tangan British di Tanah Melayu.
Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut?
A    Perpaduan membawa kemajuan
B    Perpecahan mengundang penjajahan
C    Peranan kuasa luar perlu untuk keamanan
D    Penjajahan membawa perubahan ekonomi

Raja Abdullah
Perang Klang
Raja Mahadi

4.   Mengapakah Raja Mahadi ingin menuntut daerah Klang dalam krisis di atas?
      A    Daerah ini dirampas oleh Raja Abdullah
      B    Daerah ini telah dihadiahkan kepada tengku Kudin
      C    Daerah ini pernah dikuasai oleh Raja Sulaiman
      D    Daerah Klang kaya dengan galian emas

5.   Pada tahun 1874, tercetus kejadian huru-hara di Sungai Ujong.  Kejadian ini berpunca daripada
      A    perebutan takhta di Sungai Ujong
      B    perang saudara antara Dato’ Kelana dengan Dato’ Bandar
      C    perebutan kawasan perlombongan bihih timah
      D    penentangan terhadap campur tangan British

6.   Pahang bukanlah negeri yang kaya sebagaimana
Negeri-negeri Melayu lain.
Apakah matlamat British ingin menempatkan Residennya di sana.
A    Mengembalikan keamanan di Pahang
B    Menghalang kemaraan kuasa Eopah lain
C    Memastikan keselamatan pelabur Eropah
D    Menghapuskan kebangkitan pembesar tempatan.

7.   Pelabur Eropah digalakkan membangunkan kegiatan ekonomi di Pahang sebelum tahun 1886.
      Apakah tujuan utama pemerintah Pahang berbuat demikian?
      A    Menghalang campur tangan British
      B    Mengeksploitasi sumber kekayaan hasil bumi
      C    Meningkatkan sumber pendapatan kerajaan
      D    membangunkan kemudahan asas di Pahang

8.   Pada tahun 1873, Sultan Ahmad terpaksa menandatangani perjanjian bagi menerima Residen British di Pahang.
      Apakah peristiwa tersebut?
      A    Pembunuhan seorang penduduk tempatan
      B    pembunuhan seorang warga British
      C    Perebutan takhta kerajaan Pahang
      D    Kebangkitan Dato’ Bahaman

SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment