Tuesday, January 18, 2011

Latihan 4 : 3 Anggerik : Hantar pada 21.1.2011 (Jumaat)


LATIHAN 4 ~ SRUKTUR
BAB 2 : MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

 

A    Tanah Melayu Selepas Kekalahan Jepun:

1.    Kekalahan mengejut Jepun menyebabkan ………………………………………………………………… berlaku di Tanah Melayu. Keadaan ini menyebabkan …………………………………………………………………..telah mengambil kesempatan menguasai Tanah Melayu melalui cawangan tenteranya yang dikenali sebagai …………………………………………………………………………………………………… selama 14 hari.

2.            Tentera ini lebih dikenali sebagai ……………………………………………………………………….

3.    Penggunaan lambang bintang tiga yang mewakili ……………………………., ……………………………….. dan ………………………………

4.    Tentera ini telah mengambil alih dan menguasai ………………………………………………………… dan ………………………………………………………………….

5.    Mereka juga telah melaksanakan undang-undang sendiri dengan menjatuhkan hukuman ke atas orang-orang yang dianggap menjadi …………………………………………… dan ……………………………………… dengan Jepun.

6.            Namakan jenis-jenis cukai yang telah dikenakan oleh kepada orang-orang kampong.
a.    ………………………………………………………………………………………
b.    ……………………………………………………………………………………..
c.     ……………………………………………………………………………………..

7.    Senaraikan tiga tindakan keganasan yang dilakukan oleh tentera tersebut di Tanah Melayu
a.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………
b.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………
c.     ………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.            Mengapakah tindakan PKM menyebabkan berlakunya ketegangan kaum di Tanah Melayu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.            Bagaimanakah ketegangan kaum ini berjaya di atasi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

B          Pentadbiran Tentera British

1.            Tujuan PTB di laksanakan
a.    …………………………………………………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………………………………………………

2.            Senaraikan kejayaan PTB
a.    …………………………………………………………………………………………………………………………
b.    …………………………………………………………………………………………………………………………
c.     …………………………………………………………………………………………………………………………
d.    …………………………………………………………………………………………………………………………

SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment