Saturday, January 22, 2011

LATIHAN 4 (3 ANNUR) / LATIHAN 5 (3 ANGGERIK)


LATIHAN 5 (3 ANGGERIK) / LATIHAN 4 (3 ANNUR)
GAGASAN MALAYAN UNION
(Sila tulis semula - hantar pada 24.1.2011 [Isnin])
Pastikan 'buku latihan kemas', ambil ingatan di atas segala teguran saya.

 

Arahan:  Jawapan hendaklah berpandukan tontonan video yang di ‘upload’kan

1.    Bagaimanakah keadaan Tanah Melayu sebelum Pentadbiran Tentera British (PTB/BMA) dilaksanakan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.            Mengapakah keadaan sedemikian terjadi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.    Nyatakan tempat-tempat terjadinya peristiwa buruk sebagaimana yang digambarkan dalam video tersebut?
a.    …………………………………………………………….
b.    …………………………………………………………….
c.     …………………………………………………………….

4.    Siapakah yang dipertanggungjawabkan bagi memastikan Malayan Union dapat dilaksanakan di Tanah Melayu?

5.    Apakah tindakan yang dilakukan oleh tokoh dalam soalan no 4?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.    Jelaskan status Tanah Melayu selepas perlaksanaan Malayan Union.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.    Huraikan ciri-ciri Malayan Union.
a.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c.     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d.    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e.    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.    Di bawah Malayan Union, taraf kewarganegaraan telah dilonggar, bagi membolehkan orang asing menjadi warganegara Malayan Union.  Apakah syarat-syarat kewarganegaraan tersebut?.
a.    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b.    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.            Jelaskan kesan penting penubuhan Malayan Union ke atas Tanah Melayu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     10.  Apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada peristiwa dalam video tersebut?
            ................................................................................................................
            ................................................................................................................
            ................................................................................................................

SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment