Tuesday, January 11, 2011

2 Annur : Latihan 1 : mohon serahkan pada 13.1.2011


Nama :  ………………………………………………………………………………………
Tingkatan : ………………………………………………………………………………..             Tarikh : …………………………….

PRAKTIS PENGUKUHAN MINDA ~ LATIHAN 1 : TINGKATAN 2

BAB 1 : KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUSAAN BRITISH


 

(anda boleh ‘print’ dan tampal atau tulis semua dalam buku latihan anda)


Arahan: Jawab semua soalan berikut:


1)   Pulau Pinang, pada asalnya terdiri daripada wilayah …………………………………… (1 markah)

2)   Keupayaan wilayah di atas menjadi kuasa maritim menarik minat SHTI,  tetapi mereka tidak boleh mengusainya kerana wilayah tersebut berada di bawah kuasa  ……………………………………. (1 markah)

3)   Jelas 3 sebab mengapa SHTI amat memerlukan sebuah pelabuhan di sini. (3 markah)

      i.  ……………………………………………………………………….
      ii  ……………………………………………………………………….
      iii.  ……………………………………………………………………..

4)   Kedudukan Pulau Pinang yang strategik di …………………………………………………………………………………………… dapat memenuhi semua keperluan SHTI. (2 markah)

5)   Senaraikan keperluan barangan yang terdapat dikepulauan Melayu yang dapat memenuhi keperluan perdagangan SHTI dengan China. (4markah)

      i.  ……………………………………………………………………….
      ii  ……………………………………………………………………….
      iii.  ………………………………………………………………….….
      iv  ……………………………………………………………………….

6)   Nyatakan barangan dari China yang amat diperlukan oleh SHTI kerana mendapat pasaran yang baik di Eropah. (1 markah)

      …………………………………………………………………………….

7)   Pelabuhan Pulau Pinang juga sesuai untuk menjadi tempat berlindung sementara menunggu …………………………………………………………………………………..          (2 markah)

8)   ……………………………………… merupakan kuasa lain yang bersaing dengan British untuk menguasai perdagangan di India. (1 markah)


SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment