Sunday, January 9, 2011

3 Annur & 3 Anggerik - Mohon Baca & Bersedia


Persediaan untuk P&P minggu ke 2:

Bab 1 : Pendudukan Jepun

1.       Dasar pemerintahan
a.       Struktur pentadbiran di Tanah Melayu , Sabah dan Sarawak
b.      Dasar politik, ekonomi dan penjepunan & sosial
·         Beri perhatian mengapakah dasar-dasar ini sering berubah dari masa ke semasa.

2.       Tindakbalas penduduk terhadap pemerintahan Jepun
·         Lihat dari sudut pelbagai kaum utama di Tanah Melayu,
·         Sebab  wujudnya tindakbalas ini
·         Kaji gerakan anti Jepun yang wujud

3.       Kesan pemerintahan
·         Lihat dari beberapa aspek, politik, ekonomi dan sosial.
·         Aspek politik  --> kebangkitan semangat kebangsaan, penubuhan Koa Kunrenjo, sikap Jepun terhadap akhbar dan pertubuhan-pertubuhan sosial maupun politik.
·         Aspek Ekonomi --> sekatan ekonomi, dasar ekonomi kawalan, inflasi, , catuan bekalan makanan, penghijrahan penduduk, kemunculan industri baru dan penduduk menjadi lebih kreatif.
·         Aspek Soaial -->  kesengsaraan dan ketakutan rakyat, peranan kempetai, buruh paksa, dan kesihatan.

8.30 pagi : 9/1/2011
**** SELAMAT BERSEDIA ****

2 comments: