Wednesday, January 12, 2011

Latihan Terkini 2 Annur : hantar pada 14.1.2011


Nama: ………………………………………………………………………
Tingkatan: ……………………            Tarikh: ………………….

LATIHAN 2 : BAB 1 : BRITISH DI PULAU PINANG & SINGAPURA


Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan iaitu A, B, C atau D.  Pilih satu jawapan yang paling tepat bagi tiap-tiap soalan.

Jawab semua soalan berikut:

1.   Kedudukan Pulau Pinang yang strategik dapat memenuhi semua keperluan SHTI.
      Apakah keperluan tersebut?

      A    Pangkalan ketenteraan
      B    Pusat pemerintahan
      C    Penduduk yang ramai
      D    Pengeluaran hasil pertanian

2.   Kerajaan Kedah telah mengamalkan dasar berikut pada kurun ke-16

Dasar buka pintu

      Apakah kesan daripada pengenalan dasar tersebut?

      A    Tumpuan mubaligh Islam
      B    Menjadi pelabuhan entrepot
      C    Campur tangan kuasa Barat
      D    Kemasukan pekerja asing

3.   Mengapakah Sultan Muhammad Jiwa berusaha mendapatkan bantuan ketenteraan daripada firma Jourdain Sullivan and de Souza?

      A    Mengembalikan jajahan takluknya
      B    Membantu memamjukan Kuala Kedah
      C    Menentang tentera Bugis bagi mengembalikan kedaulatan Kedah
      D    Mendapatkan bantuan ketenteraan untuk menentang Siam

Peristiwa
Firma Jourdain Sullivan and de Souza menghantar Francis Light untuk berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa.

4.   Apakah kesan daripada peristiwa di atas?
     
      A    Firma menjadikan Kuala Kedah sebagai pelabuhan.
      B    Sultan Muhammad Jiwa dapat menguasai Kuala Kedah semula.
      C    Berlaku pergaduhan antara Sultan Muhammad Jiwa dengan kerabat diraja Kedah.
      D    Perjanjian telah ditandatangani yang membenarkan Firma berniaga di Kuala kedah.

5.   Peristiwa dalam jadual berikut menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan kerabat diraja Kedah.

Tahun
Perkara
1770
Sultan Muhammad Jiwa melantik Tunku Abdullah menjadi Raja Muda kedah

      Mengapakah kerabat diraja tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut?
     
      A    Tidak berwibawa
      B    Bukan anak gahara
      C    Berketurunan Bugis
      D    Kurang berpendidikan

Kepentingan perdagangan SHTI di Tanah Melayu akan terjejas akibat dasar monopoli Belanda.  Tawaran Sultan Abdullah yang membenarkan SHTI menduduki Pulau Pinang melegakan mereka.

6.   Apakah peribahasa yang sesuai menggambarkan maklumat di atas?
     
      A    Menanam tebu di tepi bibir
      B    Harapkan pagar, pagar makan padi
      C    bagai menatang minyak yang penuh
      D    Bagai pucuk dicita, ulam mendatang

7.   Mengapakan SHTI enggan memberikaan bantuan kenteraan kepada Kedah ketika diancam oleh Siam?
 
A    SHTI kekurangan tentera dan peralatan perang
B    SHTI enggan masuk campur dalam peperangan tersebut
C    Mahu menjaga kepentingan perdagangan dengan Siam
D    Bimbang Siam akan membalas dendam kepada SHTI

·                      Sebarang Perai

8.   Mengapakah SHTI memerlukan kawasan di atas?

      A    Menguasai politik di Seberang Perai.
      B    Memajukan ekonomi Seberang Perai.
      C    Mengukuhkan kekuatan SHTI dan pengaruhnya.
      D    Mempertahankan serangan terhadap Pulau Pinang.

Raja Belanda telah menandatangani Surat-Surat Kew pada tahun 1795 dengan kerajaan British

9.   Berdasarkan maklumat di atas, apakah kesan perjanjian tersebut?

      A    Perancis Berjaya menguasau wilayah Belanda di Timur.
      B    SHTI mendapat kesempatan untuk menguasai Melaka dan Singapura.
      C    SHTI memulangkan Melaka dan Betawi kepada British apabila Belanda ditawan oleh Perancis
      D    Belanda menyerahkan secara sementara semua tanah jajahan di Timur kepada kerajaan British

“Percayalah ... Singapura tiada tolok bandingnya, lebih berharga daripada sebuah benua”.
Stanford Raffles

10. Mengapakah Raffles berpendapat sedemikian?

      A    Singapura boleh menyekat pengaruh Belanda
      B    Singapura akan menjadi pelabuhan bebas di Timur
      C    Singapura mampu mengawal kegiatan lanun
      D    Singapura sesuai dijadikan pangkalan tentera British di Timur

SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment