Sunday, January 30, 2011

Latihan Cuti Sekolah : 3Annur & 3Anggerik


LATIHAN CUTI SEKOLAH
BAB 2 : MALAYAN UNION & REAKSI PENDUDUK TEMPATAN
(Lekat atau tulis dalam buku latihan)

Jawab semua 12 soalan berikut:

1.      Malayan Union diisytiharkan pada 1 April 1946.
         Apakah tujuan penubuhan Malayan Union?
         I     Melindungi kepentingan British.
         II    mengukuhkan pertahanan British
         III   Menarik penglibatan pelabur asing
         IV   Menyelaras system pentadbiran
         A    I, II dan III         C    I, III dan IV
         B    I, II dan IV         D    II, III dan IV

2.      Pentadbiran Tentera British telah dibubarkan dan digantikan dengan Malayan Union.
         Apakah ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union?
         I     Setiap negeri ditadbir oleh Pesuruhjaya Negeri.
         II    Undang-undang diputuuskan oleh Parlimen British.
         III   Jawatan Yang di-Pertuan Agong diperkenalkan.
         IV   Syarat hak kerakyatan diperketatkan.
         A    I, dan II             C    III dan IV
         B    II dan III            D    I dan IV

Negeri Naungan
--->
Tanah Jajahan Mahkota

3.      Perubahan status Tanah Melayu sebagaimana yang digambarkan di atas, merupakan suatu bentuk penjajahan secara mutlak British.
         Apakah ciri utama yang menggambarkan bentuk penjajahan tersebut?
         A    perlimen British menjadi pemutuus undang-undang Malayan Union.
         B    syarat kewarganegaraan yang ketat.
         C    pentadbiran Barat diperkenalkan.
         D    hak istimewa orang Melayu diabaikan.

4.      Mengapakah pembentukan Malayan Union merupakan suatu yang amat penting kepada British?
         I     Mengukuhkan pengaruh agama
         II    Mengukuhkan pengaruh sosial
         III   Mengukuhkan pengaruh poolitik
         IV   Mengukuhkan peengaruh ekonomi
         A    I, dan II             C    III dan IV
         B    II dan III            D    I dan IV

5.      Pembentukan Malayan Union ditentang oleh kebanyakan orang Melayu. 
         Mengapakah mereka menentang?
         I     Syarat kewarganegaraan yang longgar
         II    Gabenor mengambil alih kuasa sultan
         III   British melaksanakan pentadbiran tentera
         IV   Kedudukan istimewa orang Melayu terjejas.
         A    I, II dan III         C    I, III dan IV
         B    I, II dan IV         D    II, III dan IV

Perlaksanaan Malayan Union dikatakan telah menggugat kedudukan dan kekuasaan raja-raja Melayu.

6.      Tunjukkan bukti daripada pernyataan di atas?
         A    Pengenalan undang-undang Barat di Tanah Melayu.
         B    Undang-uundang yang digubal tidak perlu diluluskan oleh sultan.
         C    Tiada peruntukan elaun untuk sultan.
         D    Majlis Raja-raja Melayu dibubarkan.

Sir Harold MacMicheal

7.      Bagaimanakah tokoh di atas menjalankan tugas untuk merealisasikan pembentukan Malayan Union?
         A    Menulis surat rayuan.
         B    Menjanjikan ganjaran.
         C    Membuat ugutan.
         D    Menggunakan undang-undang

·         Frank Swettenhaam
·         R.O. Winstedt
·         Sir Frederick

8.      Jelaskan apakah sumbangaan tokoh-tokoh tersebut?
         A    Pengasas idea Malayan Union
         B    Pentadbir Malayan Union di London
         C    Menerbitkan akhbar The Times  di London
         D    Menentang cadangan Malayan Union secara terbuka

Kongres Melayu ke Dua telah diadakan pada 30-31 Mac 1946

9.      Apakah perkara-perkara yang penting yang dibincangkan dalam kongres tersebut?
         I     Pergabungan orang Melayu selama 7 hari.
         II    Penubuhan UMNO oleh Dato’ Onn Jaafar.
         III   Penglibatan kaum wanita dalam menentang Malayan Union.
         IV   Pemulauan majlis perlantikan Gabenor Malayan Union Pertama.
         A    I, dan II             C    III dan IV
         B    II dan III            D    I dan IV

10.    Akhbar berikut menyeru orang Melayu supaya menentang Malayan Union.
         I     Majlis
         II    Warta Negara
         III   Berita Harian
         IV   Utusan Melayu
         A    I, II dan III         C    I, III dan IV
         B    I, II dan IV         D    II, III dan IV

11.    Perumpamaan manakah yang menggambar situasi Raja-raja Melayu yang dipaksa menerima Gagasan Malayan Union.
         A    melepaskan batuk ditangga
         B    ditelan mati emak, diluah mati bapa
         C    bersatu teguh, bercerai roboh
         D    berrkerat rotan, berpatah arang

12.    Apakah perkara-perkara yang dipertahan orang Melayu yang membawa kepada penentangan terhadap Malayan Union?
         I     Taraf hidup
         II    Kuasa Sultan
         III   Hak istimewa
         IV   Monopoli eknomi
         A    I, dan II             C    III dan IV
         B    II dan III            D    I dan IV

SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment