Tuesday, January 4, 2011

Latihan Pra Pengajaran & Pembelajaran (3 Anggerik & 3 Annur)


LATIHAN 1 (BAB 1 ~ PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA)
(LATIHAN PRA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN)
(anda boleh print dan lekatkan dalam buku latihan atau menulis semula)

1.             Kebangkitan Jepun:
1.1          Sebab Perluasan Kuasa Jepun

SEBAB
HURAIAN
Pemerintahan Maharaja Mikado Meiji

Masalah Ekonomi Negara Jepun

Sekatan Ekonomi oleh Amarika Syarikat

Pemerintahan Golongan Tentera


Mengapakah Jepun memerlukan kawasan pasaran baru ?2.             Kemaraan Tentera Jepun Menguasai Tanah Melayu:
2.1          Perancangan Awal Perang

SLOGAN SEBAGAI  ALAT PROPAGANDA
AKTIVITI PERISIKAN

Tujuan:
.................................................................................................
.................................................................................................

Contoh Kegiatan Perisikan Jepun:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................Mengapakah Jepun menggunakan slogan-slogan di atas?

2.2          Kemaraan Tentera Jepun:
                Lakarkan peta yang menunjukkan kemaraan tentera Jepun untuk mengusai Tanah Melayu.2.3          Senarai dan terangkan 4 cara kemaraan tentera Jepun

1.       ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.       ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.       ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.       ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2.4          Apakah yang dimaksudkan dengan “TAKTIK BUMI HANGUS”
                .......................................................................................................................................................................
                .......................................................................................................................................................................

2.5          Mengapakah taktik di atas dilaksanakan oleh British.
                .......................................................................................................................................................................
                .......................................................................................................................................................................

2.6          Mengapakah sejarawan pernah mengatakan bahawa, kejatuhan Tanah Melayu akibat ketidak sungguhan British untuk mempertahankannya.
.......................................................................................................................................................................
                .......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
                .......................................................................................................................................................................

2.7          Siapakah Leftenan Adnan?
.......................................................................................................................................................................
                .......................................................................................................................................................................

2.8          Senaraikan faktor-faktor kemenangan Jepun dan kekalahan tentera British.

JEPUN
FAKTOR
BRITISH

MAKLUMAT


STRATEGI


KETENTERAAN


SEMANGAT PEPERANGAN


                2.9          Pada pandangan anda mengapakah Jepun melakukan serangan dari arah Utara?
.......................................................................................................................................................................
                .......................................................................................................................................................................

SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment