Thursday, January 20, 2011

Latihan 3 : Tingkatan 2 Annur - Sila hantar selewat-lewatnya pada 22.1.2011


LATIHAN 3 ~ SRUKTUR
BAB 1 : KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

 

A    Perpecahan Kepualauan Melayu

1.    Senaraikan dua faktor kenapa Belanda menentang pendudukan Britishh di Singapura:
a.    …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b.    …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.    British pula enggan melepaskan Singapura kerana …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………. di gugusan kepulauan Melayu.

3.    Jelaskan bagaimanakah pertikaian Inggeris Belanda diselesaikan?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.    Jelaskan kesan-kesan akibat Perjanjian di atas Kepulauan Melayu
a.    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b.    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c.     …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B    Penubuhan dan pentadbiran Negeri-Negeri Selat.

5.    Negeri-Negeri Selat merupakan gabungan negeri-negeri:
a.    ……………………………………..
b.    ……………………………………..
c.     ………………………………………

6.            Senaraikan dua tujuan penubuhan Negeri-Negeri Selat.
a.    ………………………………………………………………………………………
b.    ……………………………………………………………………………………..

7.    ……………………………….. merupakan ibu Negeri-Negeri Selat sebelum digantikan degan Singapura pada tahun 1832.

8.    Pada 1 April 1867, Negeri-Negeri Selat diisytiharkan sebagai ………………………………………………………. dan pentadbirannya dipindahkan dari India ke …………………………………………………………………………….

9.            Senaraikan sebab-sebab pentadbiran Negeri-Negeri Selat dipindahkan dari India.
a.    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b.    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c.     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
d.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment