Tuesday, March 1, 2011

Ujian Rasmi 1 : 7 -11 Mac 2011 : Skop kandungan soalan

1.  Skop kandungan soalan: 
     *   Tingkatan 3 Anggerik dan 3 Annur : sila ulangkaji Bab 1 (pendudukan Jepun) dan Bab 2
          (Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu)
     *   Tingkatan 2 Annur : Bab 1 (Kedududkan strategik mendorong penguasaan British) dan
          Bab 2 (Kekayaan hasil bumi mendorong campur tangan British)

2.  Masa : 1 jam 15 minit
3.  Sila buat ulangkaji  dan selamat berjaya.

No comments:

Post a Comment