Sunday, March 13, 2011

Program Latihan Masa Cuti (PLMC) Mac 2011

Cikgu lampirkan latihan PLMC. Sila rujuk buku teks untuk menjawab: Jawab secara ringkas sahaja.
1.  Tingkatan 3 : Bab 1 Pendudukan Jepun di Negara Kita  :  Soalan Struktur :  Latihan 1.
2.  Tingkatan 3 : Bab 2 Malayan Union dan PTM : Struktur & Objektif :  Latihan 2
3.  Tingkatan 2 : Bab 1 Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British :  Latihan 1

No comments:

Post a Comment