Friday, February 25, 2011

Senarai Semak Perlaksanaan Kerja Kursus Sejarah


SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KERJA KURSUS SEJARAH
(boleh diubahsuaikan sebagaimana yang telah cikgu maklumkan)
[untuk dapatkan 'borang di bawah sila download ]

Elemen 1       Mengumpul fakta sejarah

Bil.
Perkara
Tarikh
Catatan
1
Menerima taklimat kerja kursus daripada guru sejarah.
Februari

2
Mendapatkan bimbingan guru dan memilih tajuk kajian.
Februari

3
Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.
Februari

4
Menyediakan halaman hadapan Elemen 1.
Mac

5
Mendokumentasikan fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber.
Mac

6
Menghantar fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber untuk semakan guru penilai.
Mac

7
Memperbaiki fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber bagi memperoleh markah terbaik.
Mac

8
Menghantar semula fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah.
Mac


Elemen 2       Merekod fakta sejarah

Bil.
Perkara
Tarikh
Catatan
1
Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis laporan dapatan kajian mengikut format yang ditetapkan.
April

2
Mengelas, menganalisis, mentafsir, mensintesis, merumus dan merekod fakta sejarah.
April

3
Menyediakan halaman hadapan Elemen 2.
April

4
Menulis laporan kajian mengikut format yang ditetapkan:
-  Tajuk kajian
-  Senarai kandungan
-  Penghargaan
-  Objektif kajian
-  Kaedah kajian
-  Hasil kajian
-  Rumusan
-  Lampiran
-  Rujukan
April Jun

5
Menghantar laporan kajian untuk semakan guru penilai
Mei - Jun

6
Memperbaiki hasil laporan kajian bagi memperoleh markah terbaik.
Mei Jun

7
Menghantar semula hasil laporan kajiaan kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah serta tahap pencapaian
Mei - Jun

Elemen 3       Penerapan unsur patriotisme

Bil.
Perkara
Tarikh
Catatan
1
Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis esei mengikut format yang ditetapkan.
Feb. Julai

2
Menulis esei mengikut format yang ditetapkan
Feb – Julai

3
Menyediakan halaman hadapan Elemen 3
Feb. Julai

4
Menghantar esei untuk semakan guru penilai


5
Memperbaiki esei bagi memperoleh markah terbaik
Feb – Julai

6
Menghantar semula esei kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah.
Feb. Julai


Pendokumentasian Hasil Kerja Kursus

Bil.
Perkara
Tarikh
Catatan
1
Menyediakan halaman hadapan kerja kursus.
Jun Julai

2
Menggabungkan hasil kerja Elemen 1, Elemen 2, dan  Elemen 3 untuk dihantar kepada guru penilai
Jun – Julai

3
Menghantar hasil kerja kursus kepada guru penilai untuk mendapat jumlah markah, kod dan tahap pencapaian.
Jun JulaiSELAMAT MELAKSANAKAN TUGASAN

No comments:

Post a Comment