Monday, March 5, 2012

Ujian Rasmi 1

Selamat menduduki ujian rasmi 1, mulai 5 - 8 mac 2012.   Ujian ini penting untuk menilai sejauhmana anda telah mengusai kemahiran yang telah dipelajari.  Dapatan hasil ujian ini membolehkan guru merancang strategi P&P yang lebih mantap dan berkesan.

No comments:

Post a Comment