Wednesday, October 26, 2011

Persediaan Pengajaran dan Pembelajaran 2012

Semua murid Tingkatan 1 dan 2, SMK Felda Besout akan memulakan pengajaran dan pembelajaran tingkatan 2 dan 3, mulai 31 Oktober 2011.   Mohon hadir sepertia  biasa, dengan membawa buku teks  yang telah dibekalkan.  Gunakan jadual waktu sedia ada.  Guru-guru akan mendedahkan sukatan pelajaran bagi sesi 2012, dan seterusnya memulakan P&P.  Semoga masa 2 minggu sebelum bercuti akan digunakan sebaik mungkin.  SELAMAT BELAJAR.

No comments:

Post a Comment