Sunday, April 24, 2011

Latihan Kendiri Set 1: Pra PPT Tingkatan 3, 2011

Cakupan kandungan sukatan pelajaran:
1.  Sukatan tingkatan 1 : 11 bab
2.  Sukatan tingkatan 2 : 8 bab
3.  Sukatan  tingkatan 3 : hingga bab 5
Untuk latihan: Sila muat turun Latihan Kendiri Set 1: Pra PPT T3, 2011

No comments:

Post a Comment